System Tuning


Clean Space 7.33

เมษายน 18, 2019

CleanSpace เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมด้านยูนิตี้ที่จะมาช่วยในการทำความสะอาดฮาร์ดดิสของผู้ใช้งานให้สะอาดและปลอดภัยในการใช้งาน โดยตัวโปรแกรมนี้ถูกออกแบบและพัฒนามาช่วยในการดูและจัดการและทำความสะอาดข้อมูลในคอมพิ […]

Auslogics Duplicate File Finder 7.0.24.0

มีนาคม 28, 2019

Auslogics Duplicate File Finder เป็นโปรแกรมค้นหาไฟล์ที่คุณอยากค้นหาให้เจอได้ตามต้องการ เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์หลายๆ ผู้ใช้งาน อาจจะมีรูปภาพ วิดีโอ เพลลง หรือไฟล์เอกสาร ทั้งที่เคยเปิดใช้งาน หรือเป […]

Wise Memory Optimizer 3.65

มีนาคม 21, 2019

Wise Memory Optimizer เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ โดยมีเครื่องมือที่ช่วยในการเคลียร์พื้นที่แรมที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทำความสะอาดเครื่องและเพิ่มแรมหน่วยความจำเครื่อง อีกทั้งยัง […]

Wise Data Recovery 4.1.3.217

มีนาคม 2, 2019

Wise Data Recovery เป็นโปรแกรมกู้ไฟล์ข้อมูล ไฟล์ต่างๆ ได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะไฟล์เอกสาร ไฟล์วิดีโอ ไฟล์เพลง ไฟล์รูปภาพต่างๆ ที่ถูกลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้ตั้งใจ โปรแกรมมีขนาดเล็ก สามารถใช้งา […]

Wise Folder Hider 4.26.186

กุมภาพันธ์ 25, 2019

Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ารหัสโฟลเดอร์ หรือข้อมูลที่ต้องการได้ โดยสามารถสร้างรหัสการเข้าถึงข้อมูลทั้งโฟลเดอร์และไฟล์ได้ง่ายๆ สามารถซ่อนไฟล์ให้ไม่เห็นจากสายตาได้ หรือก […]

Auslogics Registry Defrag 11.0.22.0

มกราคม 31, 2019

Auslogics Registry Defrag เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียง Registry ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยสามารถเพิ่มและลบ Registry ต่างๆ ได้ตามต้องการ สำหรับเจ้าโปรแกรมนี้เป็น Freeware สามารถใช้งานได้ฟรี มีคู่มื […]

Wise Force Deleter 1.48

ธันวาคม 26, 2018

Wise Force Deleter เป็นโปรแกรมด้านการจัดการระบบและดูแลระบบ โดยโปรแกรมนี้จะช่วยคุณในการลบข้อมูลต่างๆ ไฟล์ทุกอย่างที่ต้องการ ที่อยู่ในระบบ Windows ได้ทุกชนิด สามารถจัดการไฟล์ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นมีสิทธ […]