System Tuning


Wise Auto Shutdown 1.7.8.97

สิงหาคม 4, 2020

Wise Auto Shutdown เป็นโปรแกรมยูนิตี้ที่ช่วยในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโมันติ (Shut Download Automatic) มีประโยชน์ในการช่วยตั้งเวลาในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หรือล็อคออฟคอมพิวเตอร์ รีสตาร์ทคอมพิว […]

Auslogics Disk Defrag 9.5.0.1

กรกฎาคม 30, 2020

Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการดูแลจัดการข้อมูลต่างๆ ในฮาร์ดดิส ช่วยในการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ โดยเป็นเครื่องมือที่จัดการข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รองรับการจัดเรียงข้อมูลแบบ Fat 16/32 แ […]

GPU-Z 2.32.0

พฤษภาคม 30, 2020

GPU-Z เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและรู้ถึงรายละเอียดข้อมูลของฮาร์ดแวร์ของการ์ดจอที่ใช้งาน ได้อย่างละเอียด บอกทุกข้อมูล ทั้งข้อมูลการ์ดจอ หน่วยประมวลผล ยี่ห้อที่ใช้งาน แรมการ์ดจอ และอื่นๆ อ […]

X-Mouse Button Control 2.19.2

พฤษภาคม 23, 2020

X-Mouse Button Control เป็นโปรแกรมที่ช่วยเหลือในการจัดการปุ่มเมาส์ สามารถใช้งานได้มากๆ โดยมีฟีเจอร์และความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ง่าย สามารถตั้งค่าและปรับแต่งการใช้ง […]

KeePass 2.45

พฤษภาคม 10, 2020

KeePass อีกหนึ่งโปรแกรมฟรีแวร์คุณภาพที่น่าใช้งาน ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าและจัดการรหัสผ่านต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย สามารถเก็บข้อมูลรหัสผ่านต่างๆ และล็อคด้วยรหัสผ่าน Master หรือเซฟเป็นคีย์ไฟล์ไว […]

Smart Defrag 6.5.0 Build 92

เมษายน 26, 2020

Smart Defrag อีกหนึ่งโปรแกรมดูแลคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยให้คุณคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยจช่วยในการจัดเรียงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ให้มีความเป็นระเบียบ จัดเป็นหมวดห […]

KCleaner 3.6.6.105

มีนาคม 20, 2020

KCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดที่มาพร้อมเครื่องมือทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการกำจัดขยะไฟล์ที่ไม่ต้องใช้งาน ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น โดยโปรแกรมสามารถเลือก และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ บนฮาร […]