ดาวน์โหลดฟรี HD Tune 2.55มิถุนายน 2, 2019 6:19 am System Tuning
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Advertisement

HD Tune เป็นโปรแกรมด้านดูแลจัดการอีกหนึ่งโปรแกรมที่ควรมีไว้ใช้งานภายในคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมนี้ใช้สำหรับตรวจเช็คสภาพและประสิทธิภาพของฮาร์ดดิส ไม่ว่าจะเป็น HDD / SSD สามารถตรวจเช็คข้อมูลและความสามารถในการทำงานทั้งในด้านการเขียนและการอ่าน เช็คข้อบกพร่องหรือจุดผิดพลาดของฮาร์ดดิสได้ ว่ายังสามารถใช้งานได้ดีหรือไม่ ตรวจสอบสุขภาพของฮาร์ดดิส รวมถึงความปลอดภัยในการใช้งานของฮาร์ดดิส ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานรู้ถึงสภาพของฮาร์ดดิสพร้อมดูแล หรือแก้ไขก่อนฮาร์ดดิสที่ใช้งานจะหมดสภาพ

HD Tune

ผู้พัฒนาโปรแกรม HD Tune เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพฮาร์ดดิสและการทำงาน จึงได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ในการใช้งาน โดยฟีเจอร์หลักๆ ของโปรแกรม HD Tune จะใช้ในการตรวจเช็คสภาพของฮาร์ดดิสเป็นหลัก ดูอาการของฮาร์ดิสว่ายังสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ ทั้งในส่วนของการเขียนข้อมูลและการอ่านข้อมูล รวมถึงหาสาเหตุของฮาร์ดดิสหากเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ เกิดขึ้น เช่น การเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์ การตรวจสภาพความเสื่อมของฮาร์ดดิส นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์ Benchmark เพื่อเช็คประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบประสิทธิภาพการทำงานกับมาตรฐานฮาร์ดดิส ว่าอยู่ในระดับไหน อีกทั้งยังสามารถแสดงข้อมูลจำเพาะ หรือที่เรียกว่า S.M.A.R.T ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลผู้ผลิต ผู้พัฒนา ชื่อรุ่น ประเภท ขนาดความจุ ชื่อไดร์ฟ ระบบการจัดเก็บไฟล์ และแถบรายงานสุขภาพอย่างละเอียด

ฟีเจอร์และความสามารถของ HD Tune

  • ตรวจเช็คสภาพการทำงานของฮาร์ดิสในด้านการอ่านข้อมูล
  • แสดงข้อมูลและรายละเอียดของฮาร์ดดิส
  • มีระบบ S.M.A.R.T ตรวจเช็คสภาพของฮาร์ดดิส สถิติ รายละเอียด การวิเคราะห์
  • มีระบบสแกนตรวจหาข้อผิดพลาดของฮาร์ดดิส
DOWNLOAD

Developer: EFD Software
Last updated: มิถุนายน 2, 2019
License: Freeware
OS support: Windows All Versions
File size: 628 KB


Advertisement