System Tuning


Wise Care 365 Free 5.3.9

สิงหาคม 29, 2019

Wise Care 365 Free เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมด้านการจัดการและซ่อมซ่อมดูแลคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเช็ครายละเอียดข้อมูลได้ สามารถทำความสะอาดลบข้อ […]

CPU-Z 1.90

สิงหาคม 28, 2019

CPU-Z หนึ่งในโปรแกรมสำคัญๆ ที่ควรมีติดตั้งไว้ใช้งานภายในเครื่อง โดยโปรแกรมตัวนี้เป็น Freeware ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนามาสำหรับใช้เช็คข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ เช็คข้อมูลพวกฮาร์ดแวร์​โดยหลักๆ แ […]

CCleaner 5.61.7392

สิงหาคม 28, 2019

CCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยดูแลจัดการได้อย่างครบวงจรและทุกซอกทุกมุม โปรแกรมถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อดูแลคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ มีเครื่องมือที่ช่วยในการทำความสะอาด ลบขยะไฟล์ช […]

Windows ISO Downloader 8.21

สิงหาคม 23, 2019

Windows ISO Downloader เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือสำหรับช่วยในการจำลองไฟล์ ISO หรือสร้างไฟล์ ISO สำหรับใช้งานสร้างข้อมูลลงบนแผ่นเพื่อติดตั้ง Microsoft Windows หรือ Microsoft Office โดยสามารถตั้งค่าเลือ […]

X-Mouse Button Control 2.18.8

สิงหาคม 19, 2019

X-Mouse Button Control เป็นโปรแกรมที่ช่วยเหลือในการจัดการปุ่มเมาส์ สามารถใช้งานได้มากๆ โดยมีฟีเจอร์และความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ง่าย สามารถตั้งค่าและปรับแต่งการใช้ง […]

Wise Disk Cleaner 10.24

สิงหาคม 16, 2019

Wise Disk Cleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์แบบ Freeware ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือย้ายข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น โดยจะทำการลบไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นต่างๆ ออกจากคอมพิวเ […]

Wise Auto Shutdown 1.75

กรกฎาคม 19, 2019

Wise Auto Shutdown เป็นโปรแกรมยูนิตี้ที่ช่วยในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อัตโมันติ (Shut Download Automatic) มีประโยชน์ในการช่วยตั้งเวลาในการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ หรือล็อคออฟคอมพิวเตอร์ รีสตาร์ทคอมพิว […]