System Tuning


IObit Uninstaller 7.5.0.7

มิถุนายน 23, 2018

IObit Uninstaller เป็นโปรแกรมช่วยจัดการโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องารลบหรือยกเลิกการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการยกเลิกโปรแกรมและลบโฟลเดอร์พร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลทั้งได้อย่างสะอาดหมดจดไม่เหลือซาก พร้อมทั […]

Wise Registry Cleaner 9.64.630

มิถุนายน 23, 2018

Wise Registry Cleaner อีกหนึ่งโปรแกรมดีๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลจัดการการทำความสะอาดต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยสแกนค้นหาพร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามที่อยู่ที่ต้องอยู่ หรือบนส […]

Wise Care 365 Free 4.8.8.470

มิถุนายน 20, 2018

Wise Care 365 Free เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมด้านการจัดการและซ่อมซ่อมดูแลคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเช็ครายละเอียดข้อมูลได้ สามารถทำความสะอาดลบข้อ […]

Privacy Eraser Free 4.37.3.2607

มิถุนายน 18, 2018

Privacy Eraser Free เป็นโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการลบข้อมูลประวัติการใช้งานต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานไฟล์ต่างๆ ประ […]

Auslogics Registry Defrag 11.0.12.0

มิถุนายน 15, 2018

Auslogics Registry Defrag เป็นโปรแกรมสำหรับจัดเรียง Registry ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยสามารถเพิ่มและลบ Registry ต่างๆ ได้ตามต้องการ สำหรับเจ้าโปรแกรมนี้เป็น Freeware สามารถใช้งานได้ฟรี มีคู่มื […]

Auslogics Disk Defrag 8.0.12.0

มิถุนายน 14, 2018

Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการดูแลจัดการข้อมูลต่างๆ ในฮาร์ดดิส ช่วยในการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ โดยเป็นเครื่องมือที่จัดการข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รองรับการจัดเรียงข้อมูลแบบ Fat 16/32 แ […]

Windows ISO Downloader 6.10

มิถุนายน 10, 2018

Windows ISO Downloader เป็นโปรแกรมที่มีเครื่องมือสำหรับช่วยในการจำลองไฟล์ ISO หรือสร้างไฟล์ ISO สำหรับใช้งานสร้างข้อมูลลงบนแผ่นเพื่อติดตั้ง Microsoft Windows หรือ Microsoft Office โดยสามารถตั้งค่าเลือ […]