System Tuning


X-Mouse Button Control 2.18.8

สิงหาคม 19, 2019

X-Mouse Button Control เป็นโปรแกรมที่ช่วยเหลือในการจัดการปุ่มเมาส์ สามารถใช้งานได้มากๆ โดยมีฟีเจอร์และความสามารถในการอำนวยความสะดวกในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว สะดวก ง่าย สามารถตั้งค่าและปรับแต่งการใช้ง […]

Glary Utilities 5.126.0.151

สิงหาคม 19, 2019

Glary Utilities หนึ่งในโปรแกรมฟรีแวร์ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows PC โปรแกรมถูกออกแบบม […]

Wise Disk Cleaner 10.24

สิงหาคม 16, 2019

Wise Disk Cleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์แบบ Freeware ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือย้ายข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น โดยจะทำการลบไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นต่างๆ ออกจากคอมพิวเ […]

Privacy Eraser Free 4.53.3

สิงหาคม 14, 2019

Privacy Eraser Free เป็นโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการลบข้อมูลประวัติการใช้งานต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานไฟล์ต่างๆ ประ […]

Wise Care 365 Free 5.3.8

สิงหาคม 12, 2019

Wise Care 365 Free เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมด้านการจัดการและซ่อมซ่อมดูแลคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเช็ครายละเอียดข้อมูลได้ สามารถทำความสะอาดลบข้อ […]

PrivaZer 3.0.76

สิงหาคม 8, 2019

PrivaZer เป็นโปรแกรรมยูนิตี้อีกหนึ่งตัวที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้ใช้งานในด้านการจัดการและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการท […]

GPU-Z 2.23.0

สิงหาคม 5, 2019

GPU-Z เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและรู้ถึงรายละเอียดข้อมูลของฮาร์ดแวร์ของการ์ดจอที่ใช้งาน ได้อย่างละเอียด บอกทุกข้อมูล ทั้งข้อมูลการ์ดจอ หน่วยประมวลผล ยี่ห้อที่ใช้งาน แรมการ์ดจอ และอื่นๆ อ […]