System Tuning


Glary Utilities 5.128.0.153

กันยายน 22, 2019

Glary Utilities หนึ่งในโปรแกรมฟรีแวร์ที่จะช่วยให้คุณสามารถใช้งานทำความสะอาดระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows PC โปรแกรมถูกออกแบบม […]

Privacy Eraser Free 4.54.2

กันยายน 18, 2019

Privacy Eraser Free เป็นโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการลบข้อมูลประวัติการใช้งานต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานไฟล์ต่างๆ ประ […]

PrivaZer 3.0.78

กันยายน 15, 2019

PrivaZer เป็นโปรแกรรมยูนิตี้อีกหนึ่งตัวที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้ใช้งานในด้านการจัดการและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการท […]

GPU-Z 2.25.0

กันยายน 11, 2019

GPU-Z เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและรู้ถึงรายละเอียดข้อมูลของฮาร์ดแวร์ของการ์ดจอที่ใช้งาน ได้อย่างละเอียด บอกทุกข้อมูล ทั้งข้อมูลการ์ดจอ หน่วยประมวลผล ยี่ห้อที่ใช้งาน แรมการ์ดจอ และอื่นๆ อ […]

IObit Uninstaller 9.0.2.40

กันยายน 10, 2019

IObit Uninstaller เป็นโปรแกรมช่วยจัดการโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ต้องารลบหรือยกเลิกการติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ โดยจะทำการยกเลิกโปรแกรมและลบโฟลเดอร์พร้อมทั้งไฟล์ข้อมูลทั้งได้อย่างสะอาดหมดจดไม่เหลือซาก พร้อมทั […]

360 Total Security 10.6.0.1207

กันยายน 8, 2019

360 Total Security Free Antivirus เป็นโปรแกรมแอนตี้ไวรัส โดยมีฟังก์ชั่นและฟีเจอร์ความสามารถในการปกป้องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานให้ปลอดภัย ด้วยหน้าตาโปรแกรมที่เรียบง่าย สะดวก และทันสมัย ทำให้ง่ายต่อการใช […]

KCleaner 3.6.4.103

กันยายน 1, 2019

KCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดที่มาพร้อมเครื่องมือทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการกำจัดขยะไฟล์ที่ไม่ต้องใช้งาน ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น โดยโปรแกรมสามารถเลือก และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ บนฮาร […]