AntiVirus and Malware


SpywareBlaster 6.0

สิงหาคม 15, 2020

Spyware Blaster เป็นโปรแกรมด้านความปลอดภัยที่จะช่วยในการดูแลจัดการและป้องกันเหล่าไวรัสตัวร้ายที่จ้องจะเข้าโจมตีหรือบุกรุกคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน โปรแกรมเป็น Freeware ที่ถูกพัฒนามาเพื่อช่วยในการป้องกัน […]

Hotspot Shield 10.5.2

สิงหาคม 7, 2020

Hotspot Shield เป็นโปรแกรมป้องกันการบุกรุกจากภัยอินเตอร์เน็ตและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวโดยไม่ประสงค์ดี โดยมีฟีเจอร์และความสามารถในการป้องกันภัยอันตรายต่างๆ จากโลกอินเตอร์เน็ตได้อย่างดีเยี่ยม สามารถป้อง […]

IObit Malware Fighter Free 7.7.0.5870

เมษายน 21, 2020

IObit Malware Fighter เป็นโปรแกรมดีๆ ที่อยากจะแนะนำและบอกต่อให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกัน โดยเจ้าโปรแกรมตัวนี้มีความสามารถในการจัดการสแกนและกำจัดเหล่าสปายแวร์ มัลแวร์ต่างๆ โดยจะทำการค้นหา กำจัดและทำลายอย่าง […]

Trojan Killer 2.1.8

มกราคม 20, 2020

Trojan Killer เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่รวบรวมเครื่องมือสำหรับจัดการและดูแลความปลอดภัยป้องกันการโจมตีจากเหล่ามัลแวร์ทุกประเภท ที่พร้อมจะมาโจมตีคอมพิวเตอร์ของคุณระหว่างการใช้งานอินเตอร์เน็ต หากคุณมีโปรแกรม […]

UsbFix 11.016

พฤศจิกายน 20, 2019

UsbFix เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้สำหรับป้องกันเหล่าไวรัสมัลแวร์ต่างๆ โดยตัวโปรแกรมนี้จะช่วยคุณในการตรวจสอบค้นหาเหล่าไวรัสต่างๆ ที่แฝงมากับ USB , Flashdrive และ Thumpdrive ต่างๆ เมื่อคุณเสียบใช้งาน USB โ […]

AVG Internet Security 19.4.3089

พฤษภาคม 15, 2019

AVG Internet Security เป็นโปรแกรมป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับคอมพิวเตอร์ในการช่วยตรวจสอบค้นหาและกำจัดเหล่าไวรัสต่างๆ ที่แอบแฝงอยู่ภายในคอมพิวเตอร์ที่ใช้งาน โปรแกรมมีฟีเจอร์และความสามารถต่างๆ ในการ […]

Comodo Internet Security 12.0.0.6818

เมษายน 29, 2019

Comodo Internet Security เป็นโปรแกรมด้านรักษาความปลอดภัยที่จะช่วยคุณในการดูแลคอมพิวเตอร์ให้ห่างไกลจากไวรัสต่างๆ โปรแกรมทำหน้าที่สแกนค้นหาไวรัสต่างๆ เมื่อมีการใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือท่องเว็บไซต์ ซึ่งในป […]