Developers

Advertisement


phpMyAdmin 4.9.1

กันยายน 22, 2019

phpMyAdmin เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ใช้สำหรับพัฒนาเขียนภาษา PHP ซึ่งตัวโปรแกรมมาพร้อมกับระบบจัดการระบบฐานข้อมูลที่ใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก สามารถจัดการฐานข้อมูลประเภท MySQL ได้ทุกเว็บทุกรูปแบบ พร้อมยังรองร […]

.NET Framework Version 4.0 4.7.2

เมษายน 14, 2019

.NET Framework เป็นโปรแกรมเสริมที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น สะดวกและง่ายต่อการเขียนมากเลยทีเดียว โดยตัวโปรแกรมเป็นตัว Component หรือ ส่วนประกอบในการใช้พัฒนาโปรแกรมประเภท […]

RegScanner 2.07

กุมภาพันธ์ 25, 2015

RegScanner หนึ่งในโปรแกรมฟรีแวร์ที่มีไว้ใช้สำหรับการเช็คข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ สามารถเช็ค ค้นหา ตรวจสอบข้อมูลของระบบ Registry ได้ โดยตัวโปรแกรมมีขนาดเล็ก สามารถดาวน์โหลดติดตั้งใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว […]