Tag: โปรแกรมแปลงไฟล์วิดีโอ

Advertisement


MediaCoder 0.8.63 (64-bit)

มกราคม 12, 2021

MediaCoder เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับแปลงไฟล์มัตติมีเดีย โดยสามารถแปลงไฟล์ได้ทั้งไฟล์ออดิโอและไฟล์วิดีโอต่างๆ โดยรองรับการแปลงไฟล์นามสกุลเช่น VOB, AVI, MP3, OGG เป็นต้น โปรแกรมนี้ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อ […]

Video to Video Converter 2.9.6.10

พฤษภาคม 21, 2015

Video to Video Converter หนึ่งในโปรแกรมแปลงไฟล์วิดีโอที่มากไปด้วยความสามารถ มาพร้อมกับเครื่องมือมากมายในการช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดการแปลงไฟล์วิดีโอต่างๆ ตามที่คุณต้องการได้ง่ายๆ ด้วยหน้าตาของโปรแกร […]