Tag: โปรแกรมลบไฟล์ซ้ำ

Advertisement


Auslogics Duplicate File Finder 7.0.24.0

มีนาคม 28, 2019

Auslogics Duplicate File Finder เป็นโปรแกรมค้นหาไฟล์ที่คุณอยากค้นหาให้เจอได้ตามต้องการ เนื่องจากปัจจุบันคอมพิวเตอร์หลายๆ ผู้ใช้งาน อาจจะมีรูปภาพ วิดีโอ เพลลง หรือไฟล์เอกสาร ทั้งที่เคยเปิดใช้งาน หรือเป […]