Tag: แจกโปรแกรม Defraggler

Advertisement


Defraggler 2.22.995

พฤษภาคม 23, 2018

Defraggler เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยตัวโปรแกรมถูกพัฒนาโดยค่าย Piriform ค่ายเดียวกั […]