Network and Admin

Advertisement


Hamachi 2.2.0.633

เมษายน 3, 2019

Hamachi เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อบริการ VPN ต่างๆ ที่สามารถใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยาก เซตระบบได้ภายใน 10 นาทีเท่านั้น พร้อมมีระบบความปลอดภัยป้องกันการรีโมทต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งเน็ตเวิร […]

UltraSurf 19.02

กุมภาพันธ์ 18, 2019

UltraSurf เป็นโปรแกรมฟรีแวร์อีกหนึ่งตัวที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือในการช่วยยกเลิกการบล็อคเว็บไซต์ต่างๆ และช่วยในการป้องกันไฟวอลล์ การใช้งานฟ๊อกซี่ มีการเข้ารหัสข้อมูลรวมถึงความเป็นส่วน […]

Advanced IP Scanner 2.5.3784

มกราคม 17, 2019

Advanced IP Scanner เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลในวง LAN สามารถสแกนเครือข่ายต่างๆ ในวง LAN ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีหน้าตาเหมาะกับผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเช็คข้อมูลต่างๆ ในวง LAN ได้หมด […]

WirelessNetView 1.72

กันยายน 2, 2016

หากคุณเป็นคนที่ใช้งานคอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือโน๊ตบุ๊คอยู่ประจำ แถมต้องออกไปนอกสถานที่ต่างๆ ในการทำงานแต่ละครั้ง จำเป็นที่จะต้องหาสัญญาณไวไฟ หรือสัญญาณไวเลสต่างๆ ไว้ใช้งานเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ ละตัวโน […]