Tag: Shockwave Player

Advertisement


Shockwave Player 12.3.2.202

มีนาคม 18, 2018

Shockwave Player เป็นโปรแกรมเสริมสนับสนุนการใช้งานสื่อมัลติมีเดียเพลเยอร์ต่างๆ โดยจะทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานสื่อต่างๆ ได้ เช่น เกมแฟลช , การพรีเซนเตชั่นต่างๆ , สตรีมมิ่งออนไลน์ , การใช้งาน 3D , สื่อ […]