Tag: SeaMonkey


SeaMonkey 2.49.4

กรกฎาคม 29, 2018

SeaMonkey หนึ่งในโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ฟรีแวร์อีกหนึ่งตัวที่พัฒนาโดยค่าย Mozilla ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานท่องโลกอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้งานเข้าเว็บไซต์ต่างๆ ได้หมด รองรับ […]