Tag: Download GPU-Z

Advertisement


GPU-Z 2.51.0

พฤศจิกายน 18, 2022

GPU-Z เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบและรู้ถึงรายละเอียดข้อมูลของฮาร์ดแวร์ของการ์ดจอที่ใช้งาน ได้อย่างละเอียด บอกทุกข้อมูล ทั้งข้อมูลการ์ดจอ หน่วยประมวลผล ยี่ห้อที่ใช้งาน แรมการ์ดจอ และอื่นๆ อ […]