Tag: โปรแกรมแปลงไฟล์รูป

Advertisement


XnConvert 1.99.0 (64-bit)

พฤศจิกายน 26, 2023

XnConvert โปรแกรมฟรีแวร์คุณภาพดีใช้สำหรับจัดการรูปภาพ การแปลงไฟล์รูปภาพ สามารถรองรับการแปลงไฟล์รูปภาพได้มากถึง 500 รูปแบบ การแปลงไฟล์รุปภาพใช้เทคโนโลยีในการแปลงช่วย คือ batch image processor แปลงไฟล์ไ […]

PngOptimizer 2.5.1 (64-bit)

พฤษภาคม 24, 2020

PngOptimizer โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับใช้จัดการไฟล์รูปภาพนามสกุล PNG โดยสามารถช่วยในการแก้ไขข้อมูลของไฟล์ PNG ได้หากข้อมูลผิดพลาด และยังช่วยปรับแต่งรูปภาพให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กลง แต่คุณภาพไฟล์ยังคงเท่าเดิม แ […]