Tag: โปรแกรมแก้ไขขนาดรูปภาพ

Advertisement


Icecream Image Resizer 2.07

สิงหาคม 29, 2018

Icecream Image Resizer เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้สำหรับการย่อขนาดหรือปรับขนาดของรูปภาพ ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับขนาดของรูปภาพได้ตามต้องการ โดยสามารถปรับขนาดของรูปภาพได้เล็ก หรือใหญ่ได้ตามต้องการ โดยตัว […]