Tag: โปรแกรมเรียงข้อมูลฮาร์ดดิส

Advertisement


Auslogics Disk Defrag 9.5.0.1

กรกฎาคม 30, 2020

Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการดูแลจัดการข้อมูลต่างๆ ในฮาร์ดดิส ช่วยในการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ โดยเป็นเครื่องมือที่จัดการข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รองรับการจัดเรียงข้อมูลแบบ Fat 16/32 แ […]

Defraggler 2.22.995

พฤษภาคม 23, 2018

Defraggler เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยตัวโปรแกรมถูกพัฒนาโดยค่าย Piriform ค่ายเดียวกั […]