Tag: โปรแกรมเซฟหน้าจอ

Advertisement


oCam 453.0

สิงหาคม 20, 2018

oCam (Screen Recorder) เป็นโปรแกรมสำหรับใช้งานในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือใช้บันทึกสกรีน บันทึกรูปภาพขณะใช้งานคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ในการบันทึกวิดีโอ หรือบันทึกไฟล์ออดิโอได้อีกด้วย โปรแกรมสนับส […]