Tag: โปรแกรมเขียนโปรแกรม


XAMPP 7.4.7

มิถุนายน 21, 2020

XAMPP เป็นโปรแกรม Freeware สำหรับใช้ในการจำลอง Web Server ซึ่งตัวโปรแกรมจะช่วยในการติดตั้งและสามารถใช้งานเซิฟเวอร์ได้เสมือนใช้งานโฮสจริงๆ มาพร้อมกับแพ็คเก็ตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Apache web server, MySQL, […]

Notepad++ 7.8.7 (64-bit)

มิถุนายน 10, 2020

Notepad++ เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเขียนโปรแกรมหรือพัฒนาโปรแกรมในภาษาต่างๆ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อรองรับการใช้งานในการเขียนภาษา ช่วยให้นักพัฒนาสามารถเขียนพัฒนาได้หลายภาษา ใช้งานได้อย่างสะดวกง […]