Tag: โปรแกรมย่อขนาดไฟล์รูปภาพ

Advertisement


PngOptimizer 2.5.1 (64-bit)

พฤษภาคม 24, 2020

PngOptimizer โปรแกรมฟรีแวร์สำหรับใช้จัดการไฟล์รูปภาพนามสกุล PNG โดยสามารถช่วยในการแก้ไขข้อมูลของไฟล์ PNG ได้หากข้อมูลผิดพลาด และยังช่วยปรับแต่งรูปภาพให้มีขนาดไฟล์ที่เล็กลง แต่คุณภาพไฟล์ยังคงเท่าเดิม แ […]