Tag: โปรแกรมทำความสะอาด


Privacy Eraser Free 4.59.2

กุมภาพันธ์ 15, 2020

Privacy Eraser Free เป็นโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการลบข้อมูลประวัติการใช้งานต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานไฟล์ต่างๆ ประ […]

Wise Disk Cleaner 10.27

กุมภาพันธ์ 4, 2020

Wise Disk Cleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์แบบ Freeware ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือย้ายข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น โดยจะทำการลบไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นต่างๆ ออกจากคอมพิวเ […]

PrivaZer 3.0.90

มกราคม 26, 2020

PrivaZer เป็นโปรแกรรมยูนิตี้อีกหนึ่งตัวที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้ใช้งานในด้านการจัดการและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการท […]

Advanced SystemCare Free 13.0.2.170

ตุลาคม 27, 2019

Advanced SystemCare โปรแกรมดูแลคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยใส่ใจและดูแลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานบน Windows ทุกเวอร […]

CCleaner 5.63

ตุลาคม 15, 2019

CCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยดูแลจัดการได้อย่างครบวงจรและทุกซอกทุกมุม โปรแกรมถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อดูแลคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ มีเครื่องมือที่ช่วยในการทำความสะอาด ลบขยะไฟล์ช […]

KCleaner 3.6.4.103

กันยายน 1, 2019

KCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดที่มาพร้อมเครื่องมือทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการกำจัดขยะไฟล์ที่ไม่ต้องใช้งาน ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น โดยโปรแกรมสามารถเลือก และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ บนฮาร […]

Auslogics Registry Cleaner 8.0.0.0

กรกฎาคม 4, 2019

Auslogics Registry Cleaner อีกหนึ่งโปรแกรมยูนิตี้คุณภาพที่ใช้งานได้ดี ใช้ได้ฟรี และใช้งานง่ายที่สุด ที่ช่วยในการทำความสะอาดและจัดการไฟล์ขยะริจิสเตอร์ที่ไม่จำเป็นออกในระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่ […]