Tag: โปรแกรมทำความสะอาด

Advertisement


PrivaZer 4.0.74

พฤษภาคม 28, 2023

PrivaZer เป็นโปรแกรรมยูนิตี้อีกหนึ่งตัวที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้ใช้งานในด้านการจัดการและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการท […]

Privacy Eraser Free 5.36.0

เมษายน 15, 2023

Privacy Eraser Free เป็นโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการลบข้อมูลประวัติการใช้งานต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานไฟล์ต่างๆ ประ […]

Wise Disk Cleaner 10.9.8

กุมภาพันธ์ 9, 2023

Wise Disk Cleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์แบบ Freeware ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือย้ายข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น โดยจะทำการลบไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นต่างๆ ออกจากคอมพิวเ […]

KCleaner 3.8.5.115

ธันวาคม 5, 2022

KCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดที่มาพร้อมเครื่องมือทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการกำจัดขยะไฟล์ที่ไม่ต้องใช้งาน ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น โดยโปรแกรมสามารถเลือก และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ บนฮาร […]

Wise Registry Cleaner 10.8.3

ตุลาคม 11, 2022

Wise Registry Cleaner อีกหนึ่งโปรแกรมดีๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลจัดการการทำความสะอาดต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยสแกนค้นหาพร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามที่อยู่ที่ต้องอยู่ หรือบนส […]

HDCleaner 2.034

กันยายน 26, 2022

HDCleaner อีกหนึ่งโปรแกรมดูแลสุขภาพคอมพิวเตอร์ฟรีแวร์ที่น่าใช้งาน โดยตัวนี้มาพร้อมเครื่องมือและฟีเจอร์ในการช่วยซ่อมแซมระบบหลังบ้านของ Windows พร้อมทั้งยังช่วยทำความสะอาดฮาร์ดดิสและซ่อมแซมรีจิสเตอร์อีก […]

CCleaner 5.89

มกราคม 25, 2022

CCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยดูแลจัดการได้อย่างครบวงจรและทุกซอกทุกมุม โปรแกรมถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อดูแลคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ มีเครื่องมือที่ช่วยในการทำความสะอาด ลบขยะไฟล์ช […]