Tag: โปรแกรมทำความสะอาด


Privacy Eraser Free 5.2

สิงหาคม 2, 2020

Privacy Eraser Free เป็นโปรแกรมสำหรับลบข้อมูลส่วนตัวต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการลบข้อมูลประวัติการใช้งานต่างๆ ภายในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการเปิดใช้งาน การเปิดใช้งานไฟล์ต่างๆ ประ […]

PrivaZer 4.0.3

พฤษภาคม 31, 2020

PrivaZer เป็นโปรแกรรมยูนิตี้อีกหนึ่งตัวที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้ใช้งานในด้านการจัดการและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการท […]

Advanced SystemCare Free 13.5.0.269

พฤษภาคม 24, 2020

Advanced SystemCare โปรแกรมดูแลคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยใส่ใจและดูแลคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา เป็นโปรแกรมที่ใช้งานได้ง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานบน Windows ทุกเวอร […]

Wise Disk Cleaner 10.2.8

เมษายน 21, 2020

Wise Disk Cleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดคอมพิวเตอร์แบบ Freeware ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถมีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล หรือย้ายข้อมูลต่างๆ ได้มากขึ้น โดยจะทำการลบไฟล์ขยะที่ไม่จำเป็นต่างๆ ออกจากคอมพิวเ […]

CCleaner 5.65

มีนาคม 27, 2020

CCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยดูแลจัดการได้อย่างครบวงจรและทุกซอกทุกมุม โปรแกรมถูกออกแบบและพัฒนามาเพื่อดูแลคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะ มีเครื่องมือที่ช่วยในการทำความสะอาด ลบขยะไฟล์ช […]

KCleaner 3.6.6.105

มีนาคม 20, 2020

KCleaner เป็นโปรแกรมทำความสะอาดที่มาพร้อมเครื่องมือทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ช่วยในการกำจัดขยะไฟล์ที่ไม่ต้องใช้งาน ลบข้อมูลที่ไม่จำเป็น โดยโปรแกรมสามารถเลือก และวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ บนฮาร […]

Wise Memory Optimizer 3.6.7.111

มีนาคม 5, 2020

Wise Memory Optimizer เป็นโปรแกรมที่ช่วยจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ โดยมีเครื่องมือที่ช่วยในการเคลียร์พื้นที่แรมที่ไม่ได้ใช้งาน พร้อมทำความสะอาดเครื่องและเพิ่มแรมหน่วยความจำเครื่อง อีกทั้งยัง […]