Tag: โปรแกรมดูรูปภาพ

Advertisement


XnView 2.51.4

กันยายน 7, 2023

XnView เป็นโปรแกรม Freeware หรือซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี สำหรับตัวโปรแกรมมีความสามารถในการจัดการข้อมูลรูปภาพต่างๆ เสมือนเป็นแหล่งรวมแกลอรี่ในการเก็บสะสมรูปภาพภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน […]

mrViewer 5.0.8 64-bit

มิถุนายน 10, 2019

mrViewer เป็นโปรแกรมฟรีแว์สำหรับเปิดดูรูปภาพและเปิดเล่นไฟล์วิดีโอ ไฟล์ออดิโอ ไฟล์หนังต่างๆ ได้ทุกนามสกุล โดยตัวโปรแกรมมีขนาดเล็กและใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยาก โดยรองรับการเปิดไฟล์รูปภาพและวิดีโอต่างๆ เช่น […]

ACDSee 19.2.0.486

เมษายน 16, 2016

ACDSee เป็นโปรแกรมสำหรับใช้จัดการรูปภาพที่มากไปด้วยความสามารถอีกหนึ่งโปรแกรม โดยส่วนใหญ่แล้วต่างใช้งานโปรแกรม ACDSee ในการเปิดดูรูปภาพต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ดูจากโฟลเดอร์ ซึ่งตัวโปรแกรมเองก็ได้รับความนิย […]