Tag: โปรแกรมดูภาพ

Advertisement


XnView 2.51.4

กันยายน 7, 2023

XnView เป็นโปรแกรม Freeware หรือซอฟต์แวร์ที่สามารถใช้งานได้ฟรี สำหรับตัวโปรแกรมมีความสามารถในการจัดการข้อมูลรูปภาพต่างๆ เสมือนเป็นแหล่งรวมแกลอรี่ในการเก็บสะสมรูปภาพภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งาน […]

ACDSee 19.2.0.486

เมษายน 16, 2016

ACDSee เป็นโปรแกรมสำหรับใช้จัดการรูปภาพที่มากไปด้วยความสามารถอีกหนึ่งโปรแกรม โดยส่วนใหญ่แล้วต่างใช้งานโปรแกรม ACDSee ในการเปิดดูรูปภาพต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ ดูจากโฟลเดอร์ ซึ่งตัวโปรแกรมเองก็ได้รับความนิย […]