Tag: โปรแกรมซ่อมแซมรีจิสเตอร์

Advertisement


HDCleaner 2.008

กันยายน 13, 2021

HDCleaner อีกหนึ่งโปรแกรมดูแลสุขภาพคอมพิวเตอร์ฟรีแวร์ที่น่าใช้งาน โดยตัวนี้มาพร้อมเครื่องมือและฟีเจอร์ในการช่วยซ่อมแซมระบบหลังบ้านของ Windows พร้อมทั้งยังช่วยทำความสะอาดฮาร์ดดิสและซ่อมแซมรีจิสเตอร์อีก […]

Wise Registry Cleaner 10.3.4

มกราคม 29, 2021

Wise Registry Cleaner อีกหนึ่งโปรแกรมดีๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลจัดการการทำความสะอาดต่างๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ช่วยสแกนค้นหาพร้อมทั้งซ่อมแซมส่วนต่างๆ ให้ถูกต้อง ตรงตามที่อยู่ที่ต้องอยู่ หรือบนส […]