Tag: โปรแกรมซ่อมแซม

Advertisement


PrivaZer 4.0.80

ธันวาคม 1, 2023

PrivaZer เป็นโปรแกรรมยูนิตี้อีกหนึ่งตัวที่ถูกพัฒนาและออกแบบมาให้ใช้งานในด้านการจัดการและทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ ช่วยให้คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านการท […]

Auslogics Registry Cleaner 8.0.0.0

กรกฎาคม 4, 2019

Auslogics Registry Cleaner อีกหนึ่งโปรแกรมยูนิตี้คุณภาพที่ใช้งานได้ดี ใช้ได้ฟรี และใช้งานง่ายที่สุด ที่ช่วยในการทำความสะอาดและจัดการไฟล์ขยะริจิสเตอร์ที่ไม่จำเป็นออกในระบบปฏิบัติการ Windows ทุกเวอร์ชั่ […]