Tag: โปรแกรมจัดเรียงข้อมูล

Advertisement


Wise Care 365 Free 6.6.1

กันยายน 11, 2023

Wise Care 365 Free เป็นอีกหนึ่งโปรแกรมด้านการจัดการและซ่อมซ่อมดูแลคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมจะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเช็ครายละเอียดข้อมูลได้ สามารถทำความสะอาดลบข้อ […]

Auslogics Disk Defrag 9.5.0.1

กรกฎาคม 30, 2020

Auslogics Disk Defrag เป็นโปรแกรมที่จะช่วยในการดูแลจัดการข้อมูลต่างๆ ในฮาร์ดดิส ช่วยในการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ โดยเป็นเครื่องมือที่จัดการข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี รองรับการจัดเรียงข้อมูลแบบ Fat 16/32 แ […]

Smart Defrag 6.5.0 Build 92

เมษายน 26, 2020

Smart Defrag อีกหนึ่งโปรแกรมดูแลคอมพิวเตอร์ ที่จะช่วยให้คุณคอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยจช่วยในการจัดเรียงไฟล์ข้อมูลต่างๆ ในคอมพิวเตอร์ให้มีความเป็นระเบียบ จัดเป็นหมวดห […]

Defraggler 2.22.995

พฤษภาคม 23, 2018

Defraggler เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในการจัดเรียงข้อมูลในฮาร์ดดิสให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว โดยตัวโปรแกรมถูกพัฒนาโดยค่าย Piriform ค่ายเดียวกั […]

UltraDefrag 7.0.2

ธันวาคม 18, 2016

UltraDefrag เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้ในการจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ในฮาร์ดดิสคอมพิวเตอร์ โดยตัวโปรแกรมจะทำการจัดเรียงเรียงข้อมูลต่างๆ (Defrag) โดยสามารถเลือกไดร์ฟ หรือรูปแบบในการจัดเรียงต่างๆ ได้ลักษณะการใช […]