Tag: โปรแกรมสร้างไฟล์สำหรับลงวินโดว์


Rufus 3.12 for PC Windows

ตุลาคม 15, 2020

Rufus เป็นโปรแกรมสร้างไฟล์บูต สร้างแผ่นบูตบน USB มีขนาดเล็ก หรือที่เรียกกันว่าโปรแกรม USB Boot Creator สำหรับสร้างไฟล์บูต ไว้บูตไฟล์ลงวินโดว์ โดยสามารถสร้างไฟล์ลงแฟลชไดร์ฟ แบบ USB Flash Drive ตามขนาดค […]