Tag: โปรแกรมซ่อนไฟล์

Advertisement


Wise Folder Hider 4.3.8

มกราคม 20, 2021

Wise Folder Hider เป็นโปรแกรมที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ารหัสโฟลเดอร์ หรือข้อมูลที่ต้องการได้ โดยสามารถสร้างรหัสการเข้าถึงข้อมูลทั้งโฟลเดอร์และไฟล์ได้ง่ายๆ สามารถซ่อนไฟล์ให้ไม่เห็นจากสายตาได้ หรือก […]